Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Všeobecné informace

Internetová síť KozloviceNET vznikla za účelem podpory vzdělání občanů v oboru informačních tehnologií a k usnadnění přístupu k informacím obsažených v síti Internet. Obec dává občanům možnost připojit se k této síti v místech pokrytých signálem sítě (viz. Seznam bodů níže), neposkytuje však žádné záruky dostupnosti a kvality služeb. Nejedná se o vysokorychlostní připojení . Rychlost je rovnoměrně dělena mezi jednotlivé uživatele. Vyšší rychlost má nastavenou škola, obecní úřad a knihovna.

Internetová brána obce Kozlovice (dále jen brána) je soubor technických prostředků, který zajišťuje propojení sítě KozloviceNET se sítí Internet. Brána slouží především potřebám Obecního úřadu Kozlovice, Základní škole a Mateřské škole Kozlovice, knihovně,  kamerovému systému a organizacím obcí zřizovaných a pravidelně navázaných na rozpočet. Nevyužitá kapacita je poskytována bezplatně občanům obce dle pravidel užívaní sítě KozloviceNET.

Síť KozloviceNET je neveřejná nezisková počítačová síť provozovaná obcí Kozlovice. Síť je tvořena bezdrátovými přístupovými body v pásmu 2.4GHz a 5GHz, bezdrátovými páteřními trasami a sítěmi LAN. V současnosti připojujeme klienty pouze v pásmu 5 GHz vysílače v pásmu 2.4GHz již plně neservisujeme.

V případě ,že jste ještě stále připojeni v pásmu 2.4 GHz kontaktujte nás ohledně přechodu na pásmo 5 GHz.

V případě zájmu o přípojení nebo nahlášení poruchy kontaktujte administrátora buď telefonicky, nebo emailem.

Administrátor  kontakt:
Telefon: 774 904 388, Email: hrncarek@kozlovice.cz

Servisní záloha:
dodavatel konektivity JETPROCOM s.r.o. Frenštát p/R

Seznam bodů pro připojení

 • Můstky 5 GHz
 • Hůra u p.Tabacha 2,4 /5 GHz
 • Měrkovice u bývalé hospody 2,4 /5 GHz
 • Ranč (jízdárna) 2,4 /5 GHz
 • Bytovky u hřiště 2,4 /5 GHz
 • Stará školka 2,4/ 5 GHz
 • Herot horní konec 2,4 GHz /5 GHz
 • Bývalý CO sklad horní konec 2,4 /5 GHz
 • Závodná za bývalou Jednotou horní konec 5 GHz
 • Prcín u koupaliště 2,4 GHz
 • Chatoviště nad garážema horní konec 5 GHz