Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Všeobecné informace

Internetová síť KozloviceNET vznikla za účelem podpory vzdělání občanů v oboru informačních tehnologií a k usnadnění přístupu k informacím obsažených v síti Internet. Obec dává občanům možnost připojit se k této síti v místech pokrytých signálem sítě (viz. Seznam bodů níže), neposkytuje však žádné záruky dostupnosti a kvality služeb. Nejedná se o vysokorychlostní připojení . Rychlost je rovnoměrně dělena mezi jednotlivé uživatele. Vyšší rychlost má nastavenou škola, obecní úřad a knihovna.

Síť KozloviceNET je neveřejná nezisková počítačová síť provozovaná obcí Kozlovice. Síť je tvořena bezdrátovými přístupovými body v pásmu 2.4GHz a 5GHz, bezdrátovými páteřními trasami a sítěmi LAN. V současnosti připojujeme klienty pouze v pásmu 5 GHz.

Internetová brána obce Kozlovice (dále jen brána) je soubor technických prostředků, který zajišťuje propojení sítě KozloviceNET se sítí Internet. Brána slouží především potřebám Obecního úřadu Kozlovice, Základní škole a Mateřské škole Kozlovice, knihovně,  kamerovému systému a organizacím obcí zřizovaných a pravidelně navázaných na rozpočet. Nevyužitá kapacita je poskytována bezplatně občanům obce dle pravidel užívaní sítě KozloviceNET.

V případě zájmu o přípojení nebo nahlášení poruchy kontaktujte administrátora buď telefonicky, nebo emailem.

Administrátor  kontakt:
Telefon: 774 904 388, Email: hrncarek@kozlovice.cz

Servisní záloha:
dodavatel konektivity JETPROCOM s.r.o. Frenštát p/R

Seznam bodů pro připojení

 • Můstky 2,4 / 5 GHz
 • Hůra u p.Tabacha 2,4 /5 GHz
 • Měrkovice u bývalé hospody 2,4 /5 GHz
 • Ranč (jízdárna) 2,4 /5 GHz
 • Bytovky u hřiště 2,4 /5 GHz
 • Stará školka 2,4/ 5 GHz
 • Herot horní konec 2,4 GHz /5 GHz
 • Bývalý CO sklad horní konec 2,4 /5 GHz
 • Závodná za bývalou Jednotou horní konec 5 GHz
 • Valčík horní konec 2,4 GHz
 • Prcín u koupaliště 2,4 GHz
 • Chatoviště nad garážema horní konec 5 GHz