Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Pravidla internetu pro rodiče

Internet se  využívá ke zjišťování mnoha potřebných údajů. Vedle těchto pozitivních stránek užívání internetu se setkáváme i s negativy, mezi něž patří především nebezpečí šíření virů, zneužití osobních dat, možnost kontaktu s nežádoucím jedincem nebo s nevhodnými informacemi. Může se objevit nebezpečí závislosti na počítači. Prostřednictvím diskusních skupin (chatů) a elektronické pošty jsou děti ohroženy možnými pachateli pedofilních forem sexuálního a komerčního zneužívání. Na tyto problémy reagují  „Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu“, zpracována MŠMT ČR, se kterými Vás chceme seznámit.

Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užíváni internetu jejich dětmi.

1. Nechte se dítětem poučit o službách, které používají, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu.

2. Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámili na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.

3. Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.

4. Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.

5. Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžeme trávit všechen volný čas.

6. Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.

7. Uvažujte o společné e-mailové stránce se svými dětmi.

8. Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá na disk.

9. Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády? Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!

10. O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem.

/zdroj MŠMT/