Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Platební kalendář

Platební kalendář některých místních poplatků, vodného, stočného a nájmu hrobového místa

Platby provést:

Poplatek za pronájem hrobového místa

 • Poplatek za pronájem hrobového místa a služby s tím spojené nájemce uhradí na základě předpisu zaslaného poštou. Poplatky se hradí 1x za 10 let. V případě nově uzavřené smlouvy se uhradí při podpisu smlouvy.
 • Ceník - nájem hrobového místa.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

Poplatek ze psů

Stočné

 • Stočné v sazbě dle platného ceníku  na základě vystavené faktury k 30. 6. a 31. 12. příslušného roku na základě zaslané faktury.
 • Ceník - stočné.

Vodné

 • Vodné v sazbě dle platného ceníku je dle smlouvy o dodávce vody odběratel povinen uhradit nejpozději do 31. 5. roku následujícího na základě zaslané faktury.
 • Ceník - vodné.