Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Platební kalendář

Platební kalendář některých místních poplatků, vodného, stočného a nájmu hrobového místa

Platby provést:

Poplatek za pronájem hrobového místa

 • Poplatek za pronájem hrobového místa a služby s tím spojené nájemce uhradí na základě předpisu zaslaného poštou. Poplatky se hradí 1x za 10 let. V případě nově uzavřené smlouvy se uhradí při podpisu smlouvy.
 • Ceník - nájem hrobového místa.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

 • jednorázově roční sazba 720 Kč/osobu/nebo objekt u rekreačních chat nejpozději do 31. 10. běžného roku
 • ve dvou splátkách – 1. část (polovina) nejpozději do 30. 4. běžného roku, 2. část (polovina) nejpozději do 31. 10. běžného roku.
 • Obecně závazná vyhláška - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  Typ: PDF dokument, Velikost: 463.09 kB

Poplatek ze psů

 • Poplatek ze psů roční sazba 120 Kč/psa nejpozději do 31. 3. běžného roku. 
 • Obecně závazná vyhláška - o místním poplatku ze psů Typ: PDF dokument, Velikost: 580.63 kB

Vodné

 • Vodné v sazbě dle platného ceníku je dle smlouvy o dodávce vody odběratel povinen uhradit nejpozději do 31. 5. roku následujícího na základě zaslané faktury.
 • Ceník - vodné.