Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Platební kalendář

Platební kalendář některých místních poplatků, vodného, stočného a nájmu hrobového místa

Platby provést:

Poplatek za pronájem hrobového místa

  • Poplatek za pronájem hrobového místa a služby s tím spojené nájemce uhradí na základě předpisu zaslaného poštou. Poplatky se hradí 1x za 10 let. V případě nově uzavřené smlouvy se uhradí při podpisu smlouvy.
  • Ceník - nájem hrobového místa.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

Poplatek ze psů

Vodné

  • Vodné v sazbě dle platného ceníku je dle smlouvy o dodávce vody odběratel povinen uhradit nejpozději do 31. 5. roku následujícího na základě zaslané faktury.
  • Ceník - vodné.