Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Sportoviště v obci

Všechna sportoviště obce mohou využívat jednotlivci a organizované či neorganizované skupiny.
Volné hodiny je možné využívat od 7:00 do 21:00 hodin. Během školního roku jsou sportoviště do 15 hodin využívána školou.
Použití ostatních sportovišť jen po dohodě s majiteli.

Rezervace sportoviště

Rezervace sportoviště a jeho úhrada je možná výhradně prostřednictvím elektronického rezervačního systému. Při rezervacích dostaly přednost skupiny – oddíly, které hrají mistrovská utkání. Nutné dohodnout před sezónou. 

 

Kontakt

Správce sportovišť: pan Jaroslav Vašenda
telefon: 721 222 633, 558 697 205, email: vasenda@kozlovice.cz
Služba v tělocvičnách SRC - telefon: 778 971 625. Toto číslo je od 1. 7. do 1. 9. mimo provoz.

Ceny

Ceny za pronájem jsou dány platným ceníkem. Turnaje nebo soustředění je nutno dohodnout individuálně dopředu (v tomto případě platí smluvní ceny). Pro soustředění je možné ve spolupráci se školou zajistit stravování, ev. nocleh v prostorách objektu ZŠ.

Kozlovice - sportovně rekreační centrum