Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Veřejné zakázky

Naše veřejné zakázky naleznete na "Profilech zadavatele”:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296821

https://nen.nipez.cz/profil/OBECKOZLOVICE

Veřejná zakázka

je nákup zboží, zadání práce, objednání díla, nebo služby veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků, či jiných zdrojů veřejného bohatství.

Veřejné zakázky jsou realizované na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním, či více dodavateli. Jedná se o úplatné poskytnutí dodávek, či služeb, nebo úplatné provedení stavebních prací. Jednou ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Veřejná zakázka musí být podle zákona realizována na základě písemné smlouvy.

Zadávání veřejných zakázek a průběh zadávacího řízení se řídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Každá obec musí mít tzv. profil zadavatele (webová aplikace), na kterém jsou povinně zveřejňovány všechny podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Na profilu zadavatele se rovněž povinně zveřejňují smlouvy nad 500 tis. Kč (bez DPH) u zakázek malého rozsahu.

Pro zakázky malého rozsahu má naše obec schválená Pravidla pro zadávání (132.72 kB) (dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj) a dle těchto pravidel uveřejňuje na „profilu“ i kompletní výzvy a zadávací dokumentace pro významnější zakázky malého rozsahu (pod 500 tis. Kč).