Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Územní plán

Co je územní plán

Územní plán (ÚP) je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Územní plán je v papírové podobě k nahlédnutí na obecním úřadě. Rádi Vám poradíme, avšak oficiální stanovisko Vám může vydat  jen Magistrát města F-M, odbor územního rozvoje a stavebního řádu.

Informace podá

paní Jana Tobolová
telefon: 558 697 205728 733 931, email: tobolova@kozlovice.cz

Dobrá rada

Je velmi důležité, abyste se před koupí pozemku, či zamýšlenou výstavbou, vždy seznámili s platným územním plánem. Vyhnete se tak značným nepříjemnostem, či zklamání. Ke změně jedné plochy na druhou se vyjadřuje tolik orgánů a organizací, že se skutečně nedá předvídat výsledek!