Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Dotace obce

Rada obce rozhodla, že i v letošním roce  budou poskytovány tzv. individuální dotace spolkům na základě podané žádosti. Žádost musí být podána na schváleném formuláři, který splňuje podmínky zákona č. 24/2015 Sb., § 10a odst. 3 – viz níže (Žádost o individuální dotaci). Od 1. 6. 2021 musí být doložen výpisem skutečný majitel - Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Žádosti zasílejte POUZE v elektronické podobě (naskenovaný podepsaný .pdf dokument) na kozlovice@kozlovice.cz, nebo datovou schránkou ID DS iwtbzjv.

Žádost zašlete obci nejpozději do 30. 4. příslušného roku.