Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

2020

logo

Název projektu: 

Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014782, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

Projekt je zaměřen na zlepšení komunikace a informovanosti občanů (o dění v obci a o aktivitách úřadu) a podporu procesního řízení. Je realizován v partnerství 4 obcí (Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy, Sviadnov), které pojí obdobné problémy a potřeby ve vztahu k zefektivnění činnosti úřadu a jeho větší otevřenosti a přívětivosti směrem k veřejnosti. Výstupem projektu budou komunikační strategie, komunikační nástroje a informační kampaně.

Dotace je určena na techniku a systémy, které potřebujeme v obci vytvořit: nové webové stránky, zlepšit facebook, elektronickou úřední desku přístupnou lidem na veřejnosti, 2 kiosky na internet, platební terminál, software, elektronické interaktivní formuláře, web kamery, meteostanice atd. Dotace znamená velkou úsporu obecních prostředků. Spoluúčast činí 5 % uznatelných nákladů.

Termín ukončení projektu 02/2022.

Logo dotace

Nové webové stránky obce:

Foto nový web obceMobilní aplikace V obraze:

Foto mobilní aplikace V obrazeWebové kamery vč. panoramatické:

Foto webové kameryNový vzhled facebooku:

Foto facebookVýstupy meteostanic na webu:Foto měřiče hladiny Ondřejnice

foto počasíFoto počasífoto počasí

Informační kiosek:foto kiosku

Nová úřední deska OÚ:foto nová úřední deska

Čidla hladiny:

foto čidla hladinyfoto čidla hladiny

Meteostanice Můstek:

foto meteostanice Můstekfoto meteostanice MůstekMeteostanice Střed:

foto meteostanice Středfoto meteostanice Střed