Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Zastupitelstvo, výbory, komise, zápisy

Zastupitelé

foto Tofel

Miroslav Tofel, Ing.
ODS|starosta

 

foto Cviček

Václav Cviček, Ing. arch.
bez PP (ODS)|zastupitel

 

foto Eliáš
 

Ondřej Eliáš
ODS|zastupitel

 

foto Pustka
 

Štěpán Pustka, Mgr.
KDU-ČSL|zastupitel


Pavel Sýkora

  

 

Pavel Sýkora
ČSSD|zastupitel

 

foto Červenka

Lumír Červenka
ODS|místostarosta

 

foto Pavlát

Petr Pavlát, Ing.
bez PP (ODS)|radní

 

foto Holub

Václav Holub
bez PP (KDU-ČSL)|zastupitelfoto Nezhoda

Tomáš Nezhoda
bez PP (KDU-ČSL)|radní
 

Petr Chýlek

  

 

Petr Chýlek
bez PP (ČSSD)|zastupitel

foto Prašivková

Petra Tkáčová, MUDr.
bez PP (ODS)|radní
 

foto Nevludová

Lenka Nevludová, Bc.
ODS|zastupitel

 

foto Tkáč

Jiří Tkáč, Ing.
bez PP (KDU-ČSL)|zastupitel
 

 

foto Žáček

Petr Žáček
bez PP (KDU-ČSL)|zastupitel
 

foto Zdražil

Radek Zdražil, Bc.
bez PP (ODS)|zastupitel

Finanční výbor

Předseda: Ondřej Eliáš

Členové: Bc. Radek Zdražil, Petr Žáček
 

Stavební komise

Předseda: Ing. arch. Václav Cviček

Členové: Ing. Jiří Tkáč, Jana Tobolová, Augustin Zeman

Kontrolní výbor

Předseda: Mgr. Štěpán Pustka

Členové: Ing. arch. Václav Cviček, Václav Holub

Společenská komise

Předseda: Bc. Lenka Nevludová

Členové: Tomáš Nezhoda, Mgr. Tereza Kalusová, Kateřina Toflová, Jakub Kahánek

Zastupitelstvo obce

je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady).
Zastupitelstvo je voleno občany obce na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce. U nás je zastupitelstvo 15členné.
Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává jej starosta obce, který také zasedání řídí. Všechna zasedání jsou veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvu obce je např. vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce
 • schvalovat územní plán obce
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
 • rozhodovat o nemovitém majetku obce
 • přidělovat dotace nad 50 tis. Kč a dary nad 20 tis. Kč
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty, další členy rady obce (radní), výbory a odvolávat je z funkce
 • zřídit a zrušit obecní policii
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce
 • plnit další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 128/2000 Sb. o obcích)

  zastupitelé 2022