Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Zastupitelstvo, výbory, komise, zápisy

Zastupitelé

foto Tofel

Miroslav Tofel, Ing.
ODS|starosta

 

foto Cviček

Václav Cviček, Ing. arch.
bez PP (ODS)|zastupitel

 

foto Eliáš
 

Ondřej Eliáš
ODS|zastupitel

 

foto Pustka
 

Štěpán Pustka, Mgr.
KDU-ČSL|zastupitel


Pavel Sýkora

  

 

Pavel Sýkora
ČSSD|zastupitel

 

foto Červenka

Lumír Červenka
ODS|místostarosta

 

foto Pavlát

Petr Pavlát, Ing.
bez PP (ODS)|radní

 

foto Holub

Václav Holub
bez PP (KDU-ČSL)|zastupitelfoto Nezhoda

Tomáš Nezhoda
bez PP (KDU-ČSL)|radní
 

Petr Chýlek

  

 

Petr Chýlek
bez PP (ČSSD)|zastupitel

foto Prašivková

Petra Tkáčová, MUDr.
bez PP (ODS)|radní
 

foto Nevludová

Lenka Nevludová, Bc.
ODS|zastupitel

 

foto Tkáč

Jiří Tkáč, Ing.
bez PP (KDU-ČSL)|zastupitel
 

 

foto Žáček

Petr Žáček
bez PP (KDU-ČSL)|zastupitel
 

foto Zdražil

Radek Zdražil, Bc.
bez PP (ODS)|zastupitel

Finanční výbor

Předseda: Ondřej Eliáš

Členové: Bc. Radek Zdražil, Petr Žáček
 

Stavební komise

Předseda: Ing. arch. Václav Cviček

Členové: Ing. Jiří Tkáč, Jana Tobolová, Augustin Zeman

Kontrolní výbor

Předseda: Mgr. Štěpán Pustka

Členové: Ing. arch. Václav Cviček, Václav Holub

Zastupitelstvo obce

je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady).
Zastupitelstvo je voleno občany obce na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce. U nás je zastupitelstvo 15členné.
Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává jej starosta obce, který také zasedání řídí. Všechna zasedání jsou veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvu obce je např. vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce
 • schvalovat územní plán obce
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
 • rozhodovat o nemovitém majetku obce
 • přidělovat dotace nad 50 tis. Kč a dary nad 20 tis. Kč
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty, další členy rady obce (radní), výbory a odvolávat je z funkce
 • zřídit a zrušit obecní policii
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce
 • plnit další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 128/2000 Sb. o obcích)

  zastupitelé 2022