Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

2018 – 2022

společná fotka zastupitelé 2018

Zastupitelstvo obce

je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady).
Zastupitelstvo je voleno občany obce na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce. U nás je zastupitelstvo 15členné.
Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává jej starosta obce, který také zasedání řídí. Všechna zasedání jsou veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvu obce je např. vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce
 • schvalovat územní plán obce
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
 • rozhodovat o nemovitém majetku obce
 • přidělovat dotace nad 50 tis. Kč a dary nad 20 tis. Kč
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty, další členy rady obce (radní), výbory a odvolávat je z funkce
 • zřídit a zrušit obecní policii
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce
 • plnit další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 128/2000 Sb. o obcích)
   
 • Zastupitelé:

 • Cviček Václav, Ing. arch., bez PP (ODS)
 • Červenka Lumír, ODS
 • Eliáš Ondřej, ODS
 • Holub Václav, bez PP (KDU-ČSL)
 • Chýlek Petr, bez PP (ČSSD)
 • Konečný Ludvík, bez PP (ČSSD)
 • Nevludová Lenka, Bc., ODS
 • Nezhoda Tomáš, bez PP (KDU-ČSL)
 • Pavlát Petr, Ing., bez PP (ODS)
 • Prašivková Petra, MUDr., bez PP (ODS)
 • Pustka Štěpán, Mgr., KDU-ČSL
 • Sýkora Pavel, ČSSD
 • Tkáč Jiří, Ing., bez PP (KDU-ČSL)
 • Tofel Miroslav, Ing., ODS
 • Ulčáková Hana, Mgr., bez PP (KDU-ČSL)
 • Kovář Pavel, Bc., KDU-ČSL - náhradník za paní Ulčákovou Hanu
   
 • Výbory:

  Finanční výbor:

 • předseda : Ondřej Eliáš
 •  

   

  Členové
 • Ing. Petr Pavlát
 • Bc. Pavel Kovář
   
 • Kontrolní výbor:
   
 • předseda : Mgr. Štěpán Pustka
 •  

   

  Členové 
 • Bc. Lenka Nevludová
 • Václav Holub