Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

2014 – 2018

Zastupitelstvo 2014-2018

  

Zastupitelstvo obce

je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady).
Zastupitelstvo je voleno občany obce na čtyřleté funkční období. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce. U nás je zastupitelstvo 15členné.
Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Svolává jej starosta obce, který také zasedání řídí. Všechna zasedání jsou veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvu obce je např. vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce
 • schvalovat územní plán obce
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
 • rozhodovat o nemovitém majetku obce
 • přidělovat dotace nad 50 tis. Kč a dary nad 20 tis. Kč
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty, další členy rady obce (radní), výbory a odvolávat je z funkce
 • zřídit a zrušit obecní policii
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce
 • plnit další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 128/2000 Sb. o obcích)

Zastupitelé:

 • Cviček Václav, Ing. arch. bez PP (ODS)
 • Červenka Lumír ODS
 • Eliáš Ondřej ODS
 • Gola Lukáš, Mgr. ČSSD
 • Holub Václav bez PP (KDU-ČSL)
 • Klímek Josef, Ing. bez PP (KDU-ČSL)
 • Konečný Ludvík bez PP (ČSSD)
 • Král Libor bez PP (ODS)
 • Nevludová Lenka, Bc. ODS
 • Pavlát Petr, Bc. bez PP (ODS)
 • Pustka Kamil bez PP (ODS)
 • Tkáč Jiří, Ing. bez PP (KDU-ČSL)
 • Tofel Miroslav, Ing. ODS
 • Ulčák Tomáš bez PP (ČSSD)
 • Ulčáková Hana, Mgr. bez PP (KDU-ČSL)

Výbory :

Finanční výbor:

předseda : Ondřej Eliáš

Členové

 • Ludvík Konečný
 • Václav Holub
Kontrolní výbor:

předseda : Mgr. Lukáš Gola

Členové :

 • Mgr. Hana Ulčáková
 • Bc. Petr Pavlát