Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Rada obce

Radní

foto Tofel

Miroslav Tofel, Ing.
starosta
kozlovice@kozlovice.cz

 

foto Prašivková
Petra Tkáčová, MUDr.
radní
Prasivkova.Petra@seznam.cz

foto Červenka

Lumír Červenka
místostarosta
kozlovice@kozlovice.cz

 

foto Pavlát

Petr Pavlát, Ing.
radní
peta.pavlat@seznam.cz

 

foto Nezhoda

Tomáš Nezhoda
radní
tomasnezhoda@seznam.cz 

Rada obce

(obecní rada) je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Radu volí zastupitelstvo a tvoří ji vždy starosta, místostarosta a další radní. U nás máme radu  5člennou. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby a tyto jsou neveřejné. Jednotlivá schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných.

Radě obce je např. vyhrazeno

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
 • vydávat nařízení obce
 • přidělovat dotace do 50 tis. Kč, dary do 20 tis. Kč
 • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhodovat o počtu zaměstnanců OÚ
 • kontrolovat úkoly plněné obecním úřadem
 • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, prodeji a pořízení movitého majetku
 • stanovit pravidla pro záležitosti petic
 • zřizovat komise
 • plnit další úkoly stanovené zvláštním právním předpisem  (zákon 128/2000 Sb. o obcích)