Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Slezská diakonie a MAS Pobeskydí

Logo Kozlovice

informace

Slezská diakonie působí již 30 let jako nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Své služby poskytuje převážně v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

V rámci této organizace byl po dobu 4 let realizován projekt Podpora pečujících osob v Pobeskydí, financovaný Evropským sociálním fondem.

Slezská diakonie však hledala zdroje, jak by pečující alespoň částečně podporovala dále. A proto na konci roku 2021 zareagovala na jednu z dotačních výzev Moravskoslezského kraje. Díky tomu je od února do konce roku 2023 realizován projekt Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí, který bezplatně nabízí realizaci svépomocných skupin, rehabilitačních cvičení formou Feldenkraisovy metody či přímé podpory pečujícím prostřednictvím setkávání s psychologem.

MAS Pobeskydí je název pro místní akční skupinu, která slučuje 43 obcí v této oblasti.

Více na https://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/

https://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/co-je-to-mas/logo Slezské diakonie