Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Projekt Rodinné pasy

Projekt Rodinné pasy

Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Sun Drive Communications, s. r. o. vytvořili projekt Rodinných pasů.

Je to systém poskytování slev rodinám MSK s alespoň jedním dítětem do 18 let, vč. rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených partnerským svazkem bez složení manželského slibu.

Slevy napříč republikou (nebo i na Slovensku a Rakousku) je možno využívat na produkty a služby z oblasti kultury, cestovního ruchu, stravování, zdravotnictví apod. Bližší informace a on-line registraci můžete získat na adrese: www.rodinnepasy.cz.