Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Nejlepší obce Moravskoslezského kraje získaly ocenění za třídění odpadu – tisková zpráva

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“.

Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích České republiky. Vzhledem k okolnostem se letos neuskuteční společné slavnostní předávání, organizátoři vítězným obcím věcné ceny předají individuálně.

 „Pandemie koronaviru dolehla v mnoha směrech i na sektor odpadového hospodářství. Na základě hygienických opatření mnoho pracujících bylo donuceno zůstat doma a mnohonásobně začalo narůstat množství komunálního odpadu. Bylo a je nutné zachovat chod odpadového hospodářství ve všech krocích, včetně třídění využitelných složek komunálního odpadu. I proto je potřeba si důležitost třídění neustále připomínat. Před patnácti lety vytřídil každý občan našeho kraje ze směsného komunálního odpadu necelých 20 kilogramů využitelných složek. Vloni to bylo už více než 51 kilogramů. Poděkovat se sluší všem občanům, kteří se do třídění aktivně zapojují i v této složité době,“ sdělila náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a doplnila, že s ohledem na epidemiologickou situaci se letos slavnostní setkání na krajském úřadě neuskuteční, ceny ale budou výhercům samozřejmě doručeny.

O KERAMICKOU POPELNICI

První místo v kategorii měst nad 15 000 obyvatel obsadil Třinec následovaný Bohumínem a Českým Těšínem. V kategorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patří první příčka obci Trojanovice, druhé místo obsadily Kozlovice a třetí příčku obsadil Jablunkov. Mezi malými obcemi do 2 500 obyvatel jsou nejlepší obce Morávka, druhá skončila Nová Pláň, třetí pak obec Krásná.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě.

Vyhlášena byla také kategorie Skokan roku, absolutním vítězem této speciální kategorie je letos Pržno. Ocenění získala tato obec na Frýdecko-Místecku za výrazné zlepšení systému odpadového hospodářství.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje již 357 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dispozici více než 32 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu,“ uvedla ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

„Na jednoho obyvatele našeho kraje v roce 2019 připadlo 22,6 kg vytříděného papíru, 15,5 kg plastů, téměř 13 kg skla a více než čtvrt kilogramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy průměrně 51,2 kilogramu vytříděného odpadu na jednoho občana kraje,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI 2019

Obce do 2 500 obyvatel     Obce od 2 500 do 15 000 obyvatel     Obce nad 15 000 obyvatel

1. Obec Morávka                          1. Obec Trojanovice                     1. Statutární město Třinec

2. Obec Nová Pláň                        2. Obec Kozlovice                        2. Město Bohumín

3. Obec Krásná                              3. Město Jablunkov                     3. Město Český Těšín

4. Obec Milíkov                              4. Obec Baška                              4. Statutární město Opava

5. Obec Hukvaldy                          5. Obec Bolatice                            5. Město Kopřivnice

Datum vložení: 23. 9. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2021 12:51