Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Myslivecký spolek Kozlovice prosí o spolupráci

Myslivecký spolek Kozlovice prosí o spolupráci

Myslivecký spolek Kozlovice prosí o spolupráci

Myslivecký spolek KOZLOVICE

Koncem března skončil starý hospodářský rok a začala příprava na nový, během kterého se připravují m.j. i plány odlovu zvěře. Na základě schválených odlovů pak mohou členové zvěř v průběhu roku lovit. Ulovenou zvěř si pak odkupují od MS, což je náš hlavní příjem, ze kterého následně financujeme nákup ovsa na zimu, opravy krmelců, kazatelen ale i proplácíme škody na vašich loukách a plodinách. Bohužel do odlovů se započítávají i škody, způsobené na zvěři – sražené kusy srnec/vysoká/daněk, přejetí zajíci ale i posečená zvěř během senoseče. Přejeté a sražené kusy většinou nahlásíte vy nebo Policie ČR, protože je potřeba jejich likvidace, o posečených srnčatech a zajících se však nedozvíme.

Na základě informací zemědělců a dle našich možností jsme každoročně před sečením procházeli luční porosty se psy ve snaze o vyhnání srnčí zvěře, která právě v tomto období klade svá mláďata. Bohužel matky zpravidla vyženeme, ale mladá srnčata zůstávají v porostech. Jsou ještě slabá a nezvládnou rychlý přesun mimo louku před technikou.

Do této situace letos aktivně vstoupila firma RenoFarmy Beskyd, a.s., která zakoupila koncentráty Stopsrnčatům s biodegradačním nosičem a požádala nás o aplikaci na vytipované luční pozemky. Na základě konzultace se ZD Kozlovice jsme tyto pozemky rozšířili o další lokality s větším výskytem srnčí zvěře a dne 8. 5. 2020 jste někteří mohli vidět na loukách rojnici našich členů. Na loukách jsou položeny biodegradační nosiče (bílé kvádry cca 30 x 20 x 20 mm), které jsou nainjektované pachovým koncentrátem (prosíme nesbírat, nosiče se díky mikroorganismům v půdě rozloží!!!). Tato aplikace má zabránit pokládání srnčat do travního porostu a následným ztrátám. V následujících měsících nás čeká vyhodnocení tohoto postupu a případné hledání dalších možností pro úpravu snížení ztrát.

Tímto bych chtěl zároveň poděkovat hlavním aktérům: Ing. Zbyněk Kozub (Renofarmy Beskyd, a.s.), Petr Tománek (ZD Kozlovice) za aktivní přístup a pomoc.

Za MS Kozlovice
Petr Mičulka-předseda

Datum vložení: 11. 5. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2021 10:50
Autor: