Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov – dotace

Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov – dotace

Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov – dotace

Naše obec získala dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) na realizaci projektu „Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014782, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

Projekt je zaměřen na zlepšení komunikace a informovanosti občanů (o dění v obci a o aktivitách úřadu) a podporu procesního řízení. Je realizován v partnerství 4 obcí (Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy, Sviadnov), které pojí obdobné problémy a potřeby ve vztahu k zefektivnění činnosti úřadu a jeho větší otevřenosti a přívětivosti směrem k veřejnosti. Výstupem projektu budou komunikační strategie, komunikační nástroje a informační kampaně.

Dotace je určena na techniku a systémy, které potřebujeme v obci vytvořit: nové webové stránky, zlepšit facebook, elektronickou úřední desku přístupnou lidem na veřejnosti, 2 kiosky na internet, platební terminál, software, elektronické interaktivní formuláře, web kamery, meteostanice atd. Dotace znamená velkou úsporu obecních prostředků. Spoluúčast činí 5 % uznatelných nákladů.

Termín ukončení projektu 02/2022

5. 2. 2021 Postup prací na projektu:

  • Práce jsou částečně ovlivněny koronavirovou epidemii, která dost ztěžuje především osobní jednání a kontakty
  • Byl vybrán dodavatel elektronických kiosků i zpracovatel SW (fa MOVISIO a Echopix)
  • Proběhla analýza stávajícího webu obce, proveden předběžný návrh webu nového (prozatím jen titulní strany) vč. dashboardu (Galileo)
  • Byly zakoupeny 3 meteostanice, 3 webkamery, 1 panoramatická kamera a 3 čidla hladiny. Postupně proběhne instalace (podle počasí)
Datum vložení: 21. 4. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2021 10:45
Autor: