Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

2018

logo ministerstvo pro místní rozvojNázev projektu:
Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice,
který je podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003614.

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice. Bude se jednat o odbornou učebnu fyzika / chemie, odbornou učebnu cizích jazyků, odbornou učebnu dílny, kabinety k odborným učebnám, učebnu školního poradenského pracoviště. Bude se jednat o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu a o drobné venkovní úpravy. Tím dojde ke zvýšení kvality vzdělání a k umožnění sociální inkluze. Modernizace bude probíhat formou stavebních úprav, dodávky nábytku, vybavení výukovými pomůckami a ICT vybavení. Dokončení realizace projektu očekáváme do června 2019.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
 • sociální inkluze

Výsledek projektu:

 • zrekonstruovaná odborná učebna fyziky / chemie včetně příslušného kabinetu fyziky / chemie
 • nově vybudovaná odborná učebna cizích jazyků
 • nově vybudovaná odborná učebna dílen včetně kabinetu dílen
 • zrekonstruovaná učebna školního poradenského pracoviště
 • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování nových nebo rekonstrukce stávajících odborných učeben
 • vybudovaná konektivita

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Stavební úpravy - 1.757.401,39 Kč vč. DPH
Cena vybavení ICT - 1.540.995,50 Kč vč. DPH
Výukové vybavení fyzika a dílny II - 1.468.416,68 Kč vč. DPH
Nábytkové vybavení - 1.603.921,55 Kč vč. DPH

foto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravyfoto stavební úpravy

foto dílnyfoto dílnyfoto jazyková učebnafoto jazyková učebnafoto kabinet fyziky a chemiefoto školní poradenské pracovištěfoto školní poradenské pracovištěfoto učebna fyziky a chemiefoto učebna fyziky a chemie