Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Sametová revoluce v Kozlovicích

Zpočátku jakoby nikdo nechtěl ani věřit, že to skutečně „prasklo“. První veřejnou reakcí v obci bylo přijetí podpůrného stanoviska výborem Místní organizace Československé strany lidové (30. listopadu 1989), které její předseda přednesl veřejně na výroční schůzi Svazu požární ochrany (3.12.) v sále požární zbrojnice. Účastníci schůze (až na jednoho) podpořili požadavky Občanského fóra v Praze, se kterými přítomné seznámil Jaroslav Ulčák. Vše se událo za přítomnosti tehdejších představitelů obce, kteří ještě tehdy zastávali odmítavý postoj.
Prohlášení výboru MO ČSL přečetl její předseda Jan Červenka (5.12.) v obecním rozhlase a zveřejnil v obecních novinách.
Následoval první dialog OF s občany (9.12.) v neobvykle přeplněném kinosále za účasti asi 560 občanů. Za Občanské fórum byli přítomni dva zástupci z Ostravy a tři z Frýdku-Místku. Vystoupení řečníků bylo velmi kritické vůči KSČ, zejména proti brutálnímu zákroku policie proti studentům v Praze. Občané zaměřili svou ostrou kritiku na místní funkcionáře, stávající i minulé. Zvláště bylo odsouzeno odeslání rezoluce z obce zaměřené proti autorům „Několika vět“ – Chartě 77. Signatářem odsouzené rezoluce byl z naší obce ing. Stanislav Zeman.
18.prosince se v obci uskutečnila druhá schůze, na které byli občany zvoleni mluvčí OF: Jaroslav Vašenda, RNDr. Jiří Jalůvka, Marie Prudká, Josef Kocián, Ludmila Klosová, Josef Zeman, Jan Tabach, Václav Kocián.
Třetí schůze OF v obci (řízená Jaroslavem Vašendou) se konala za účasti 450 občanů 21.prosince. Ze schůze byla odeslána finanční pomoc stávkujícím studentům.
OF v Kozlovicích organizovalo i sbírku na pomoc Rumunsku, která vynesla 6600 Kčs, k níž bylo přidáno 12000 Kčs z kostelní sbírky. Prostřednictvím poslance p. Pileho byl OF v obci odeslán telegram Federálnímu shromáždění do Prahy na podporu volby prezidenta Václava Havla (požadavek podepsalo 393 našich občanů).
Po rezignaci předsedy Místního národního výboru v Kozlovicích v lednu 1990 a po odstoupení řady poslanců, došlo k jednání „u kulatého stolu“ mezi zástupci ČSL, OF a KSČ.
Bylo dohodnuto doplnit počet poslanců kooptací z řad ČSL a OF, na plný počet (54), dále složení nové jedenáctičlenné Rady MNV z pěti členů OF , tří členů ČSL a tří členů KSČ.
Na plenárním zasedání MNV dne 20.února 1990 byl předsedou zvolen Jan Červenka za ČSL, místopředsedou Josef Zeman za OF a tajemníkem zůstal Antonín Sobotík za KSČ. Tento stav trval až do svobodných voleb do obecního zastupitelstva v listopadu 1990, kdy OF získalo 9736 hlasů (6 poslanců), KDU ČSL 7684 (5 poslanců), KSČ 3354 (2 poslance) a Koalice zemědělců 2265 hlasů (2 poslance). Patnáctičlenné zastupitelstvo zvolilo pětičlennou radu ve složení: starosta Josef Zeman, místostarosta Václav Kocián a členy – Štěpán Pustka, ing. Miroslav Tofel a ing. Vlastimil Fojtík. Voleb se zúčastnilo 79% zapsaných voličů.
Těsně před prvními svobodnými volbami po 44 letech do Federálního shromáždění a České národní rady navštívil naši obec tehdejší předseda OF a ministr financí federální vlády Václav Klaus. Na tento mítink, konaný na prostranství před obchodním střediskem, přišlo a přijelo nevídané množství občanů …

[ 700 let valašské obce Kozlovice ]