Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Odpadové hospodářství

Provozní doba Sběrného místa odpadu (sběrného dvora)

Letní období – 1. 4. až 31. 10.
Úterý         07:00 –12:00      14:00 – 19:00
Čtvrtek     07:00 –12:00      14:00 – 19:00       
Sobota      08:00 –14:00 

Zimní období – 1. 11. až 31. 3.
Úterý        07:00 – 12:00     14:00 – 17:00
Čtvrtek    07:00 – 12:00     14:00 – 17:00       
Sobota     08:00 – 14:00 

Kontakt

 • pan Petr Mužík (sběrný dvůr)
  telefon: 771 126 033
   
 • paní Silvie Boráková (obecní úřad)
  telefon: 558 697 205770 104 766
  email: borakova@kozlovice.cz  
   
 •  Stanoviště sběrných nádob:

  1. Chatoviště - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov                       
  2. Garáže horní konec - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  3. Bývalá Jednota - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  4. Uhrová - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), textil
  5. Chýlek - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
  6. U Váhy - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
  7. Bytovky červené (u hřiště) - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  8. U Hřiště - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
  9. U Chudobince - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  10. Bytovky modré - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  11. U Sklárny - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
  12. U Sběrného dvora - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), textil
  13. U Lípy - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  14. Na točně - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro, textil
  15. U ZD - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  16. Kolbeřák - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  17. Lhotka Hůra (u Tomků) - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov
  18. Pod Myslíkem - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  19. Tělací - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov
  20. Měrkovice škola - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  21. Měrkovice hasičárna - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
  22. Kozlovice škola - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  23. Rybí - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  24. U Opěly - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  25. Dráhy přečerp. stanice - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
  26. Bahenná - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov
  27. U Kovářového lesa - plasty včetně PET lahví
  28. Červenkovice - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)

  www.kamtridit.cz - mapa

Kde se nachází?

Kozlovice - sběrný dvůr

Co můžu ve Sběrném místě odpadu odevzdat?

Plasty, sklo, kov, papír, vysloužilá elektrozařízení, pneumatiky, objemný odpad, dřevo, použité potravinářské oleje a tuky (Recykluj olej - stránky o třídění a recyklaci jedlého oleje a tuků), nebezpečný odpad, textil, hadry a biologicky rozložitelný odpad ze zeleně.

Co ve Sběrném místě odpadu odevzdat nemůžu?

Stavební a demoliční odpad a směsný komunální odpad.

Jak to tam vypadá?

Jedná se o oplocený prostor, ve kterém jsou umístěny kontejnery na jednotlivé druhy odpadů. Kontejnery jsou popsané. Z popisu je jasné, co kam patří. Prosíme, aby jste tyto pokyny přesně dodržovali. Kontejnery pro odpad rostlinného původu (trávu, větve) jsou umístěny před plotem a jsou trvale přístupny.

Kdo může Sběrné místo odpadu využít?

Sběrné místo odpadu slouží výhradně občanům a chatařům obce Kozlovice, případně podnikatelům zapojeným do systému odpadového hospodářství obce. Dbejte pokynů uvedených na kontejnerech. Děkujeme.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad před plot v době uzavření Sběrného místa odpadu. Podmínky se ve Sběrném místě odpadu mohou měnit, proto dbejte přesně pokynů, které jsou uvedeny na banerech na místě. Děkujeme za pochopení.

Sběrné místo odpadu je monitorováno kamerovým systémem se záznamem.

 

Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva pojem odpad přesně definuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

Odpadové hospodářství v obci upravuje  obecně závazná vyhláška obce Kozlovice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Stavební a demoliční odpad je dalším druhem odpadu. Jeho likvidace není zahrnuta v poplatku dle vyhlášky.

Je zakázáno odkládat tento odpad do sběrných nádob na směsný komunální odpad a do nádob a kontejnerů na využitelné složky komunálního odpadu. Tento odpad nelze umístit v obci.
Je potřeba využít kteroukoliv skládku v okolí – např. ve F-M.
Za úplatu může obec poskytnout stavebníkovi kontejner, vč. jeho odvozu (viz ceník).

je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce. Komunální odpad se dělí na:

 1. Využitelné složky
 2. Nebezpečný odpad a zpětně odebíraná elektrozařízení
 3. Objemný odpad
 4. Směsný komunální odpad

Ad 1) Využitelnými složkami

komunálního odpadu jsou papír, plasty, čiré a barevné sklo, nápojové kartony a kovy. Dále sem patří použité potravinářské oleje a tuky, které se odevzdávají v použitých uzavřených PET lahvích ve Sběrném místě odpadu, dále textil pro charitu a textil dále nepoužitelný pro nošení.  Pro tříděný sběr těchto složek jsou určeny kontejnery rozmístěné po obci (28 míst):

barva modrá – papír (např. noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly, nápojový karton=tetrapack),
barva žlutá – plasty (např. stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén),
barva bílá – sklo čiré,
barva zelená – sklo barevné,
barva červená – železo (např. plechovky, konzervy),
barva bílá vysoký – textil (např. ošacení, lůžkoviny, boty),
barva červená vysoký  – elektrospotřebiče (např. fén, kulma, vrtačka).

V rámci obecního systému odpadového hospodářství je zajišťováno sdružené plnění pro společnost EKO-KOM, a. s. Spotřebitelé mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému do kontejnerů rozmístěných po obci.

 Stanoviště sběrných nádob:

1. Chatoviště - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov                       
2. Garáže horní konec - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
3. Bývalá Jednota - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
4. Uhrová - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), textil
5. Chýlek - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
6. U Váhy - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
7. Bytovky červené (u hřiště) - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
8. U Hřiště - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
9. U Chudobince - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
10. Bytovky modré - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
11. U Sklárny - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
12. U Sběrného dvora - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), textil
13. U Lípy - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
14. Na točně - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro, textil
15. U ZD - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
16. Kolbeřák - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
17. Lhotka Hůra (u Tomků) - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov
18. Pod Myslíkem - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
19. Tělací - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov
20. Měrkovice škola - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
21. Měrkovice hasičárna - sklo barevné, sklo čiré, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack), elektro
22. Kozlovice škola - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
23. Rybí - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
24. U Opěly - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
25. Dráhy přečerp. stanice - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)
26. Bahenná - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov
27. U Kovářového lesa - plasty včetně PET lahví
28. Červenkovice - sklo barevné, plasty včetně PET lahví, kov, papír, lepenka, nápojový karton (tetrapack)

www.kamtridit.cz - mapa

Plasty, sklo, kov, papír, potravinářský olej a tuk  je možné rovněž ukládat do označených kontejnerů umístěných v prostoru Sběrného místa odpadu.       

Využitelnou složkou je rovněž biologicky rozložitelný odpad ze zeleně. Biologicky rozložitelným odpadem ze zeleně je odpad biologického původu z údržby ploch soukromých osob. Pokud není biologicky rozložitelný odpad ze zeleně přednostně využit na vlastním nebo pronajatém pozemku, zejména kompostováním, odkládá se do označeného kontejneru umístěného před plotem Sběrného místa odpadu. Tento kontejner je tedy přístupný stále. Obecně závazná vyhláška upravuje systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

Ad 2) Za nebezpečný odpad

se považuje např. suchý elektrický galvanický článek, nepoužitelná léčiva, odpady azbestu, izolační materiály s obsahem azbestu, azbestové stavební hmoty, odpadní oleje, baterie a akumulátory, výbojky a zářivky, chladničky a mrazáky, olejové filtry, zbytky barev, staré nátěrové hmoty, spotřební chemie, kosmetika, čistící prostředky, chemické prostředky pro zahrádkáře a zemědělce, fotochemikálie, nádoby se zbytky škodlivin atd.
Celoročně je možné tento odpad ukládat do označených kontejnerů umístěných ve Sběrném místě odpadu.

Vysloužilá elektrozařízení pocházející z domácností: velké domácí spotřebiče (pračky, myčky, sporáky, lednice, elektrické radiátory, ventilátory, sekačky, atd.), malé domácí spotřebiče (vysavače, šicí stroje, žehličky, kávovary, fény, atd.), elektrozařízení (počítače, televizory, monitory, telefony, mobily, kamery, tiskárny, kalkulačky, hudební nástroje, atd.), světelné zdroje (zářivky, výbojky), přenosné baterie se odevzdávají jen ve Sběrném místě odpadu. (V žádném případě nepatří do kontejnerů!). Malé spotřebiče můžete odložit do červených vysokých kontejnerů, rozmístěných po obci.

Ad 3) Objemným (velkoobjemovým) odpadem

je komunální odpad, který pro rozměry či charakter není odpadem směsným a nelze jej proto odkládat do sběrných nádob na směsný či tříděný odpad. Jedná se například o koberce, nábytek a jeho části, matrace a další.  Celoročně je možné tento odpad ukládat do označených kontejnerů umístěných ve Sběrném místě odpadu.  Odpad je potřeba upravit tak, aby měl co nejmenší objem (např. nábytek je potřeba před odevzdáním rozebrat).

Pneumatiky

jen z osobních automobilů a motorek. Sběr tohoto odpadu se provádí ve Sběrném místě odpadu.

Dřevo

a dřevotříska, lamino, OSB desky. Odpad je potřeba upravit, tak aby měl co nejmenší objem a neobsahoval žádné nedřevěné součásti. Sběr tohoto odpadu se provádí ve Sběrném místě odpadu.

Ad 4) Směsným komunálním odpadem

je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění viz předchozí text, takže nesmí obsahovat žádné plasty, kovy, skla, textil, bioodpad, papír, tetrapack, kamení, stavební odpad, elektrozařízení, olej, tuk. K odkládání směsného komunálního odpadu slouží popelnice, které si občané sami zakoupí. Odvoz tohoto odpadu provádí svozová firma Frýdecká skládka a. s. pravidelně 1x týdně v pondělí ráno. V době odvozu musí být popelnice přístupná.

V případě jakýchkoliv problémů se svozem odpadů např. nevyvezení či poškození popelnice apod. volejte přímo dispečink telefon 558 440 066 nebo 603 881 676. Ostatní užitečné informace získáte na www.frydeckaskladka.cz.

Informace dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (11.16 kB) Typ: PDF dokument, Velikost: 416.42 kB

Pamatujme,  že popelnice jsou nejpohodlnější, ale také nejdražší způsob, jak se zbavovat odpadů z domácnosti!