Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Splašková kanalizace

Obec Kozlovice je odkanalizována. Převážnou část tvoří kanalizace gravitační,  jeden krátký úsek tvoří kanalizace tlaková s přečerpávací stanicí. Na území obce  se rovněž nachází čistírna odpadních vod, kde je kanalizace svedena. Část  kanalizace vč. ČOV vlastní a provozuje Sm VaK Ostrava, a.s. a část vlastní a  provozuje obec.

Na vybudování kanalizační sítě byly vynaloženy nemalé finanční prostředky.   Je proto nejenom zákonnou, ale i morální povinností každého, se na tuto  kanalizaci napojit (pokud je to technicky možné) a chránit tak naše  životní prostředí.

Informace, dotazy

paní Hana Čarnoká tel.: 558 697 205, 602 264 153
e-mail.: carnoka@kozlovice.cz

Dokumenty

Nezařazené položky

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0