Kozlovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Závěrečný účet obce za rok 2020

Na základě zákona 250/2000 Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám předkládáme k nahlédnutí závěrečný účet obce Kozlovice za rok 2020, schválený zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2021.

Inventarizační zpráva za rok 2020 - zde 
Komentář závěrečný účet 2020 - zde 
Závěrečný účet za rok 2020 - zde
Příloha ÚSC 2020 - zde 
Rozvaha 2020 - zde 
Tabulka úpravy rozpočtu 2020 - zde
Výkaz zisku a ztráty 2020 - zde 
Zpráva přezkum hospodaření 2020 - zde 
Výkaz fin. 2020 - zde

 

Datum sejmutí: 27. 6. 2022 Zodpovídá: Jana Tobolová