Kozlovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Na základě zákona 250/2000 Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám předkládáme k nahlédnutí závěrečný účet obce Kozlovice za rok 2020, schválený zastupitelstvem obce dne 17. 6. 2021.

Inventarizační zpráva za rok 2020 - zde (1.38 MB)
Komentář závěrečný účet 2020 - zde (46.92 kB)
Závěrečný účet za rok 2020 - zde (168.59 kB)
Příloha ÚSC 2020 - zde (3.53 MB)
Rozvaha 2020 - zde (243.93 kB)
Tabulka úpravy rozpočtu 2020 - zde (54 kB)
Výkaz zisku a ztráty 2020 - zde (239.6 kB)
Zpráva přezkum hospodaření 2020 - zde (3.5 MB)
Výkaz fin. 2020 - zde (2.02 MB)

 

Zodpovídá: Jana Tobolová