Kozlovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Návrh závěrečného účtu – zde
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – zde
Inventarizace – zde
Rozvaha – zde
Příloha účetní závěrky – zde
Výkaz zisků a ztrát – zde
Zpráva o přezkumu 2020 – zde

 

 

 

 

Datum sejmutí: 23. 11. 2021 Zodpovídá: OÚ-Tobolová