Kozlovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Shromažďujte doklady o vývozu žumpy

Shromažďujte doklady o vývozu žumpy

Víte, že od ledna letošního roku musíte shromažďovat doklady o odvozu odpadních vod ze žumpy? Od 1. ledna 2021 totiž musíte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Pokud tak neučiníte, hrozí Vám pokuta až do výše 20.000 korun.

Novelou vodního zákona došlo ke zpřísnění požadavků na odvoz odpadní vody: Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.

Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Žumpy musí být vodotěsné, bez jakéhokoliv odtoku opatřeny odvětráním.

Zdroj: MM F-M, ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Datum vložení: 4. 6. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 22:59
Autor: