Kozlovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Kozlovice střed – urbanistická studie

Kozlovice střed – urbanistická studie

Hlavní prioritou ve schváleném Programu rozvoje obce je rekonstrukce veřejného prostranství středu obce.

Byla proto zadána a vypracována urbanistická studie.

Cílem této urbanistické studie je stanovení koncepce úprav centra obce Kozlovice, a to jak veřejných prostranství včetně vybraných ulic, tak některých vybraných areálů případně dotčených objektů.
Účelem je vytvoření komplexního materiálu pro následné stupně projektové dokumentace. Urbanistická studie je podkladem pro územně plánovací činnosti a další stupně projektové dokumentace jednotlivých staveb (veřejných prostranství, ploch, budov, vybavení území,…) v řešeném území.
Pozn.: Stávající provozovny na náměstí (květinářství, výroba masných produktů, nákupní středisko, prodejna průmyslového zboží a večerka) jsou respektovány a jejich provoz nebude návrhem dotčen. Studie poskytuje pouze doporučení na rozšíření o další aktivity (kavárna, cukrárna,..), popř. estetizaci fasády.

Řešené území se nachází v centrální části zastavěného území obce Kozlovice a je rozděleno na tři lokality:

Lokalita CENTRUM
Zaujímá prostor mezi areálem základní školy a obecním úřadem. Je vymezena z východní strany silnicí III/4848 a z východní strany místní komunikací, která vede po levém a pravém břeku Ondřejnice. V této lokalitě se nachází nejvýznamnější objekty občanské vybavenosti i nejvýznamnější veřejná prostranství.

Lokalita HASIČSKÁ ZBROJNICE
Zahrnuje plochy kolem hasičské zbrojnice, které dnes slouží, případně jsou výhledově určeny k pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí.

Lokalita ZAHRADNICTVÍ
Zahrnuje plochy bývalého zahradnictví se skleníky, kotelnou a rybníčkem.

Zpracovatel studie:   STUDIO-D Opava s.r.o.
Autoři studie:             Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. arch. Barbora Černá
Spolupráce:                 Ing. Pavla Černínová

 

Přílohy

Kozlovice střed – urbanistická studie

kozlovice-stred-urbanisticka-studie.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 113,91 MB
Datum vložení: 20. 8. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2021 12:32
Autor: