Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Rozpočet obce

Rozpočet Kozlovice

Daňové
83,67 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 52 362 120 Kč
Upravený rozpočet 52 465 120 Kč
Skutečné plnění 37 038 716 Kč
Plnění 70,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 27 000 000 27 000 000 16 642 524 61,64
Příjem z daně z příjmů právnických osob 9 500 000 9 500 000 8 394 684 88,37
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 7 500 000 7 500 000 4 579 960 61,07
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 2 973 120 2 973 120 2 973 120 100,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1 900 000 1 900 000 1 570 576 82,66
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 1 200 000 1 200 000 907 815 75,65
Příjem z daně z nemovitých věcí 1 200 000 1 200 000 978 890 81,57
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 350 000 350 000 221 777 63,36
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 300 000 300 000 408 027 136,01
Příjem z poplatku z pobytu 130 000 230 000 162 945 70,85
Příjem ze správních poplatků 90 000 90 000 65 900 73,22
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 70 000 70 000 64 921 92,74
Příjem z poplatku ze psů 60 000 60 000 54 030 90,05
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 55 000 55 000 5 990 10,89
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 30 000 30 000 4 330 14,43
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 3 000 3 000 2 025 67,50
Příjem z poplatku ze vstupného 1 000 1 000 0 0,00
Příjem ze zrušených místních poplatků 0 3 000 1 202 40,07
Celkem 52 362 120 52 465 120 37 038 716 70,60
sestaveno ke dni 31. 7. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Rozpočet obce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0