Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku zjistit z rejstříku nebo evidencí, do nichž má zřízen automatický přístup

Obecní úřad Kozlovice, jako správce poplatku, zveřejňuje ve smyslu zákona o místních poplatcích údaje, které může správce zjistit z rejstříků nebo evidencí.

Údaje – zde

Zodpovídá: OÚ-Tobolová