Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Závěrečný účet obce za rok 2021

Na základě zákona 250/2000 Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám předkládáme k nahlédnutí závěrečný účet obce Kozlovice za rok 2021, schválený zastupitelstvem obce dne 23. 6. 2022.
 

 

Zodpovídá: Jana Tobolová