Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021

Na základě zákona 250/2000 Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám předkládáme k nahlédnutí návrh závěrečného účtu obce Kozlovice za rok 2021

Návrh závěrečného účtu 2021
Příloha č. 1 - Přezkum hospodaření  2021
Příloha č. 2 -  Úpravy rozpočtu 2021
Komentář závěrečný účet 2021
Výkaz zisku a ztráty 2021
Rozvaha 2021
Výkaz - Příloha ÚSC 2021
Inventarizační zpráva 2021

Datum sejmutí: 27. 6. 2022 Zodpovídá: Jana Tobolová