Obec Kozlovice
 • Obec Kozlovice
 • 739 47  Kozlovice 343
 • IČ: 00296821
 • Č. ú.: 163215866/0300
  facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny - zástup za mateřskou

logo kozlík

školní jídelna Hukvaldy

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o, Hukvaldy 162, 739 46 Hukvaldy vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Předpoklady pro výkon pozice vedoucí školní jídelny:

 • vzdělání – středoškolské, nejlépe střední hotelová škola, střední ekonomická škola, dietní sestra nebo jiný příbuzný obor s maturitou, případně vyšší vzdělání v příbuzném oboru,
 • praxe v oboru vítána,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • organizační a řídící schopnosti, flexibilita,
 • znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dále pak souvisejících právních předpisů,
 • dobrý zdravotní stav,
 • výhodou jsou zkušenosti s řízením provozu.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefonní číslo, příp. e-mail) a podpis.
 • K přihlášce je nutné přiložit:
 • kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce odborné praxe, včetně funkčního zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2023

Písemnou přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 13. 10. 2023 na adresu Základní škola Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o., Hukvaldy 162, 739 46 Hukvaldy nebo e-mailem: info@zshukvaldy.cz.

 

Bližší informace podá ředitelka školy Mgr. Alena Lévová, tel. 724 217 985