Obec Kozlovice
  • Obec Kozlovice
  • 739 47  Kozlovice 343
  • IČ: 00296821
  • Č. ú.: 163215866/0300
    facebook Jsme na Facebooku

​​datová sch. iwtbzjv

rozšířené vyhledávání

MUDr. Machalová - oznámení

Logo lékařů

rouška nebo respirátor při akutním respiračním onemocnění

ŽÁDÁME PACIENTY S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST (KAŠEL, RÝMA, BOLEST

V KRKU, ZVÝŠENÁ TEPLOTA), ABY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVSTUPOVALI DO ORDINACE BEZ ZAKRYTÍ ÚST A NOSU ROUŠKOU NEBO RESPIRÁTOREM!!!! DĚKUJEME, ŽE JSTE

OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM PACIENTŮM A ZDRAVOTNÍKŮM.